Klachtenregeling:

1. Indien een cliënt klachten heeft, kan hij/zij deze melden bij Gea Veenstra via het contactformulier op deze site. Er wordt binnen twee werkdagen telefonisch contact met u opgenomen. Indien de klacht niet direct mondeling  tot tevredenheid wordt afgehandeld, dient cliënt de klacht schriftelijk binnen 4 weken na de training in te dienen. Opstap Training en Coaching dient de ontvangst van de schriftelijke klacht binnen één week te bevestigen.

2. Klachten moeten door Opstap Training en Coaching binnen twee maanden zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de cliënt hiervan binnen vier weken in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer Opstap Training en Coaching verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

3. Een klacht wordt door Opstap Training en Coaching altijd vertrouwelijk behandeld.

4. Op klachten wordt door Opstap Training en Coaching binnen vier weken gereageerd, ongeacht of er wel of niet uitsluitsel is.

5. Klachten en de wijze van afhandeling worden door Opstap Training en Coaching geregistreerd en voor de duur van 7 jaar bewaard.