Algemeen

OPstap training en coaching, ingeschreven bij de Kamervan Koophandel te Alkmaar onder nummer 73731986, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website opstap.training en de trainingen die aangeboden worden door OPstapvtraining en coaching. Het is niet toegestaan om (gedeelten) daarvan openbaar te maken, te kopiëren, of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig, mits betaald is voor de diensten. Als je gebruik maakt van de informatie op deze website, of deelneemt aan een van de trainingen van OPstap Training en Coaching, geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

OPstap Training en Coaching streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

OPstap Training en Coaching aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is OPstap Training en Coaching niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website of trainingen worden doorgestuurd of openbaargemaakt.

OPstap Training en Coaching heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in coachend begeleiden te informeren over de bijdrage die onze diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan de ontwikkeling van deze vorm van begeleiding. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van coachend begeleiden in de breedste zin van het woord.

OPstap Training en Coaching kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose

Deze site en trainingen zijn niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose of therapie en de lezer en deelnemer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie. Aan de berichtgevingen die OPstap Training en Coaching publiceert, kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om(geestelijke) ziektes te behandelen.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer? Deze kun je mailen naar gea@opstap.training.